Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 3 (z 3)Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

11.06.2018

Informacja o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z projektem 'Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi'Przedłużenie obowiązywania taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

28.02.2018

W związku ze zmianą prawa w zakresie ustalania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dotychczasowa obecna taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie do dnia 10 czerwca 2018 r.Likwidacja kasy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

19.02.2018

Z dniem 01.03.2018 r. nastąpi likwidacja kasy w siedzibie spółki w Malborku przy ul. Chrobrego 31. Wpłaty gotówkowe od klientów nie będą już przyjmowane.Aktualności o pozycjach 1 - 3 (z 3)