Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (12)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: 1/10/2020
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: w treści