Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • budowy wodnych i kanalizacyjnych systemów przesyłowych,
  • wydawania technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • doradztwa technicznego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • transportu,
  • wynajmu maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Modzelewski (5 maja 2005)
Opublikował: Beata Kamieniarz (6 marca 2018, 11:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043