Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją GD.RET.070/187/D/2018.BP z dnia 30.05.2018 zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2018 została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malbork, gminy Malbork oraz gminy Stare Pole na okres 3 lat tj. od dnia 11.06.2018 do dnia 10.06.2021.

Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2019


Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2019 do 10.06.2020


Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2020 do 10.06.2021


UWAGA
Do powyższych opłat należy doliczyć cenę za oczyszczanie ścieków według taryfy Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o. (patrz: tabela Taryfa Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o., zamieszczona poniżej) oraz cenę abonamentu (patrz: Ceny abonamentów w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2021).

Ceny abonamentów w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2021Taryfa Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o.


Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 30 maja 2018 r. (3561kB) pdf

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą prawa w zakresie ustalania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - Ustawą z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), dotychczasowa taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie do dnia 10 czerwca 2018.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 (4434kB) pdf


Płatności za wyżej wymienione usługi można dokonać:
  •  u inkasenta w momencie odbioru faktury,
  •  dokonując wpłaty na rachunek bankowy zamieszczony na fakturze.
Płatność należności należy zrobić do dnia terminu płatności zamieszczonego na fakturze.
Termin płatności uznaje się za zachowany, jeżeli środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorstwa do dnia określonego na fakturze. Za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki ustawowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
  • Działem Zbytu - nr tel. 55 246 95 85 lub 55 246 95 86
  • Działem Księgowości - nr tel. 55 246 95 76 lub 55 246 95 78.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Modzelewski (16 lutego 2018)
Opublikował: Beata Kamieniarz (7 marca 2018, 19:51:03)

Ostatnia zmiana: Beata Filarska (11 lutego 2020, 11:47:22)
Zmieniono: uzupełnienie informacji w sekcji UWAGA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3049