a:34:{s:4:"name";s:15:"Dane podstawowe";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:10:"2021-03-03";s:18:"responsibleContent";s:16:"Beata Kamieniarz";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4753:"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. informuje, że zakończone zostały pracy remontowo-naprawcze na Stacji Uzdatniania Wody po styczniowej awarii. 

Od soboty 9 kwietnia woda podawana dla mieszkańców jest wodą uzdatnioną i na wyjściu ze stacji osiąga już właściwe parametry. Poprawa sytuacji w całym mieście następuje stopniowo, ponieważ sieć wodociągowa liczy ponad 200 kilometrów i potrzeba czasu, zanim uzdatniona woda dotrze do każdego miejsca. 

Za niedogodności spowodowane awarią jeszcze raz wszystkich odbiorców przepraszamy.

 
Krystyna Babirecka
Prezes PWiK

Komunikat 14.03.2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że na Stacji Uzdatniania Wody trwają prace naprawczo-modernizacyjne. Jak informowaliśmy, obecnie woda podawana jest do sieci wodociągowej z pominięciem stacji uzdatniania wody, i jest to jedyne możliwe rozwiązanie techniczne problemu do czasu zakończenia prac. 

DLA BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH ODBIORCÓW PROSIMY O SPOŻYWANIE TEJ WODY PO PRZEGOTOWANIU.

Firma wykonująca prace remontowe jest  świadoma sytuacji i dokona wszelkich starań, by proces naprawczo-modernizacyjny przyśpieszyć w zakresie, na jaki ma wpływ. 

Jeszcze raz za niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  

Komunikat 01.03.2022

W dniu 01.03.2022 r. na stronie internetowej PWiK zostały zamieszczone aktualne wyniki badania wody podawanej obecnie mieszkańcom Malborka (Dział Ogłoszenia/Parametry wody). Jest to ta sama woda, która była podawana przed wybudowaniem Stacji Uzdatniania Wody.

Do zakończenia prac naprawczo-modernizacyjnych PWiK nie ma możliwości podawania mieszkańcom innej wody. Informujemy, że podwyższone zawartości fluorków i boru w wodach kredowych w rejonie Malborka obecnie podawanych do sieci są pochodzenia geogenicznego, czyli występują w sposób naturalny.

Komunikat 28.02.2022

W styczniu br. na Stacji Uzdatniania Wody miała miejsce awaria, która spowodowała czasowe wstrzymanie dostaw wody. Awaria spowodowała deregulację przepływu wody w sieci, skutkiem czego miejscowo mogą wystąpić zjawiska odspojenia osadów w sieciach wodociągowych powodujących pojawianie się zmętnienia i przebarwień wody. Takie zjawiska, choć są uciążliwe, nie zagrażają jednak życiu i zdrowiu mieszkańców. 

PWiK jest w trakcie działań remontowo-modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody i dokłada wszelkich starań, by zjawiska takie eliminować. 

Za niedogodności przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość. Sytuacja poprawi się po  wykonaniu ww. prac, których zakończenie jest planowane do 30 kwietnia br.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

ul. Chrobrego 31

82-200 Malbork

 

E-mail: pwik@pwik.malbork.pl

Telefon do centrali: 55 246-95-80

 

Godziny otwarcia:


od poniedziałku do piątku:

7.00 - 15.00

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 22.10.2009 roku, pod numerem 0000112541 (sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/15243/09/78).

NIP: 579-000-74-23

REGON: 170423651

KRS: 0000112541

BDO: 000147676

Kapitał zakładowy: 16 607 500 PLN

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2002 roku - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Siedzibą spółki jest miasto Malbork, woj. pomorskie, powiat malborski, gmina Malbork. 

Adres: ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork.

Czas, na jaki została utworzona spółka, jest nieoznaczony.

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2022-4-12 8:58:55";s:8:"editDate";s:17:"2022-4-12 8:58:55";s:6:"editBy";s:4:"1006";s:10:"editorName";s:5:"Beata";s:13:"editorSurname";s:10:"Kamieniarz";s:4:"tags";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:8:"position";i:10000;}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}