Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2024 r. (piątek) w związku z dniem wolnym od pracy (06.01.2024 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku   Sp. z o.o. będzie nieczynne.

 

KOMUNIKAT: Informujemy, że od dnia 01.01.2024 r. faktury za wodę i odprowadzanie ścieków wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

 

Informujemy, że udostępniliśmy dla klientów Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pod adresem: ebok.pwik.malbork.pl

Na tej stronie można m.in. pobrać faktury, prześledzić wpłaty, zobaczyć ostatni stan wodomierza. Można również wysłać wiadomość do Działu Sprzedaży.

Zachęcamy do rejestrowania się jako użytkownicy i korzystania eBOKa. Rejestracja odbywa się na powyższej stronie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego weryfikacji przez pracowników Działu Sprzedaży zostanie przyznany dostęp do eBOK.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku

ul. Chrobrego 31

82-200 Malbork

 

E-mail: pwik@pwik.malbork.pl

Telefon do centrali: 55 246-95-80

 

Godziny otwarcia:


od poniedziałku do piątku:

7.00 - 15.00

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 22.10.2009 roku, pod numerem 0000112541 (sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/15243/09/78).

NIP: 579-000-74-23

REGON: 170423651

KRS: 0000112541

BDO: 000147676

Kapitał zakładowy: 18 486 500 PLN

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2002 roku - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Siedzibą spółki jest miasto Malbork, woj. pomorskie, powiat malborski, gmina Malbork. 

Adres: ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork.

Czas, na jaki została utworzona spółka, jest nieoznaczony.