Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o.
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31Telefony:
centrala - 55 246 95 80
sekretariat - 55 246 95 80
faks - 55 246 95 88
dyrektor ds. technicznych - 55 246 95 81
księgowość - 55 246 95 76, 55 246 95 78
kadry - 55 246 95 77
dział sprzedaży (zbytu) - 55 246 95 86, 55 246 95 85 (podawanie stanu licznika)
dział techniczny - 55 246 95 75, 55 246 95 74
dział eksploatacji - 55 246 95 84 (zgłaszanie awarii sieci wod.-kan.)
dział zaopatrzenia - 55 246 95 79
dział utrzymania ruchu - 55 246 95 79
portiernia - 55 246 95 70


EPUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
          /PWIKMalbork/SkrytkaESP

 

Adresy poczty elektronicznej: