Przedmiot i obszar działalności

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
  • 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
  • 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
  • 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  • 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane.
Obszarem działalności przedsiębiorstwa są gminy:
  • Gmina miejska Malbork,
  • Gmina wiejska Malbork,
  • Gmina Stare Pole.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Modzelewski (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Beata Kamieniarz (6 marca 2018, 10:07:20)

Ostatnia zmiana: Beata Kamieniarz (13 marca 2018, 19:31:26)
Zmieniono: uzupełnienie klasyfikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1385