Archiwa

Archiwum zakładowe

W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja, powstająca w wyniku funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki. Archiwum działa w oparciu o wewnętrzną Instrukcję Kancelaryjną i Archiwalną. W celu skorzystania ze zbiorów archiwalnych, należy zwrócić się do Prezesa Zarządu Spółki z wnioskiem o udostępnienie określonych dokumentów, a po uzyskaniu jego pisemnej zgody do pracownika zajmującego się prowadzeniem Archiwum Zakładowego. Dokumenty są udostępniane do wglądu na miejscu. Wypożyczanie dokumentów poza obręb Spółki nie jest praktykowane.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Modzelewski (21 kwietnia 2005)
Opublikował: Beata Kamieniarz (7 marca 2018, 13:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626