Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork.

Dane osobowe klientów PWIK przetwarzane są:
  • ze względu na realizację umowy, która wiąże klientów z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  • na podstawie uzyskanej od klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
  • sprostowanie danych osobowych;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenie przetwarzania.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez PWIK:
  • elektronicznie na adres: Zdjęcie
  • pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork.

metryczka


Wytworzył: Beata Kamieniarz (25 maja 2018)
Opublikował: Beata Kamieniarz (8 czerwca 2018, 07:48:20)

Ostatnia zmiana: Beata Kamieniarz (11 czerwca 2019, 07:07:43)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909