W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego w Malborku

XML

TreśćW dniu 17 listopada 2014 roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres projektu o zadanie: "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego w Malborku". Zadanie polegać będzie na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej w ul. Chrobrego (od ulicy Sikorskiego do kanału Ulgi) z rur żeliwa sferoidalnego, oraz wybudowaniu przyłączy wodociągowych z rur PE wraz ze studzienkami wodomierzowymi.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu po rozszerzeniu wynosi: 3.063.938,74 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2.330.098,38 PLN, a wartość udzielonego dofinansowania na realizację projektu wynosi:1.980.583,62 PLN.
Zakończenie wykonania całości projektu planowane jest do dnia 30 września 2015 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie ulic Chodkiewicza, Chrobrego i Pl. Waryńskiego. Prace są konsekwencją podpisanej w dniu 10.03.2014 r. umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tablica informacyjna o inwestycjiPowstają nowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach, gdzie ich do tej pory w ogóle nie było. Potrzeba takich inwestycji jest rzeczą bezdyskusyjną. Mieszkańcy tych ulic wreszcie dorównają komfortem życia do pozostałych mieszkańców miasta. Planowana zaś do przebudowy sieć wodociągowa jest bardzo stara i awaryjna, więc nowa jest bardzo potrzebna. Inwestycje cieszą nie tylko inwestora - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ale przede wszystkim mieszkańców tej części miasta oraz władze miasta. Burmistrz p. Andrzej Rychłowski wyraża zadowolenie, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym miejska spółka może realizować inwestycje od lat oczekiwane przez miasto i mieszkańców. To przede wszystkim eliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, ale również podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców, na czym  burmistrzowi szczególnie zależy.
Zadanie zostało zakwalifikowane do najwyższego poziomu dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja sfinansuje aż 85% kosztów kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę fakt, że wartość całego zadania to ok. 3,2 mln zł - takie dofinansowanie jest dla miasta rzeczą wyjątkowo korzystną. Dlatego, zdaniem prezesa PWiK Krystyny Babireckiej, warto i trzeba dołożyć wszelkich starań, by te pieniądze wykorzystać celowo. A cel jest bardzo słuszny - doprowadzić cywilizację w miejsca, gdzie jej nie ma.
W ramach swoich ustawowych zadań PWiK może budować sieć kanalizacyjną jedynie do pierwszej studzienki za granicą każdej działki. Doprowadzenie sieci od tej studzienki do poszczególnych domów pozostanie obowiązkiem każdego mieszkańca. Jest to kwestia bardzo ważna, ponieważ dopiero wtedy inwestycja uznana zostanie za zakończoną. W przypadku niezrealizowania tego warunku nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, a przyznane dofinansowanie będzie musiało być zwrócone. W związku z tym PWiK już dziś apeluje do wszystkich mieszkańców o planowanie i budowę własnych przyłączy. Ustawodawca jednoznacznie stwierdza, że jeśli w danej ulicy jest wybudowana sieć kanalizacyjna, to wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ChrobregoPowody, dla których warto się podłączyć:
  • Względy ekonomiczne
Średnia ilość ścieków wytworzona przez jedna osobę w miesiącu wynosi ok. 3 m3. Przy czteroosobowej rodzinie daje to 12 m3 ścieków miesięcznie. Koszt wywozu 1 m3 nieczystości płynnych w Malborku wynosi brutto 24 zł, co przy 12 m3 w miesiącu daje kwotę 288,00 zł, a w roku 3456,00 zł. Odprowadzenie tej samej ilości ścieków powstałych w gospodarstwie domowym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przy koszcie odprowadzenia 1 m3 ścieków wynoszącym 5,25 zł, daje kwotę brutto wynoszącą 63 zł miesięcznie i 756 zł rocznie. Zatem roczna oszczędność dla czteroosobowej rodziny z tytułu podłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2700 zł.
  • Względy ekologiczne
Chronisz środowisko naturalne w swoim otoczeniu. Podłączając nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej powodujesz, że nawet najmniejsza ilość ścieków nie dostanie się do gruntu. Stare szamba nie zabezpieczają przed infiltracją zanieczyszczeń do gruntu wokół Twojej nieruchomości, do wód powierzchniowych i gruntowych.
  • Komfort i wygoda
Wraz z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej kończą się kłopoty z przepełnionym szambem, ustalaniem terminu i oczekiwaniem na przyjazd pojazdu asenizacyjnego. To również koniec z uciążliwością towarzyszącą opróżnianiu szamba - nieprzyjemnym zapachem i hałasem.

W dniu 10 marca prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. - Krystyna Babirecka i dyrektor ds. ekonomicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Ireneusz Michałkiewicz, w obecności burmistrza Malborka Andrzeja Rychłowskiego, miejskich radnych oraz mieszkańców, podpisali umowę o dofinansowanie projektu:

Składanie podpisów pod umową
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap

Projekt polega na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego (długość 0,16 km), budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego i pl. Waryńskiego (długość 0,94 km) oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza (długość 0,52 km) w Malborku.
Obecnie w ulicach, na którym prowadzona będzie inwestycja nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej, a planowana do przebudowy sieć wodociągowa jest przestarzała i awaryjna. Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami w zakresie ochrony środowiska.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko, dla Osi Prorytetowej I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.