W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

XML

Treść

Taryfa od 14.07.2021 do 13.07.2024 roku


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją GD.RZT.70.224.187.2021/D.KR z dnia 16.06.2021 zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.07.2021 została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malbork, gminy Malbork oraz gminy Stare Pole na okres 3 lat tj. od dnia 14.07.2021 do dnia 13.07.2024.

Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022

Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody  3,71 8%
tranzyt ścieków  1,96 8%

Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2023

Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody 3,72 8%
tranzyt ścieków  2,05 8%

Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2023 do 13.07.2024

Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody 3,81 8%
tranzyt ścieków  1,93 8%

UWAGA
Do powyższych opłat należy doliczyć cenę za oczyszczanie ścieków według taryfy Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o.:

- 4,55 zł za m3 w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022,

- 4,60 zł za m3 w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2024.

oraz cenę abonamentu:

Cena abonamentu w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022

Opłata abonamentowa zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy Podatek VAT
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) 3,53 8%
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) 6,08 8%
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) 8,64 8%
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) 15,02 8%
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) 25,25 8%
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) 38,02 8%
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) 101,92 8%
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) 153,02 8%

Cena abonamentu w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2023

Opłata abonamentowa zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy Podatek VAT
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) 3,53 8%
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) 6,11 8%
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) 8,68 8%
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) 15,12 8%
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) 25,43 8%
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) 38,31 8%
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) 102,73 8%
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) 154,25 8%


Cena abonamentu w okresie od 14.07.2023 do 13.07.2024

Opłata abonamentowa zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy Podatek VAT
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) 3,52 8%
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) 6,13 8%
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) 8,72 8%
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) 15,22 8%
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) 25,62 8%
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) 38,61 8%
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) 103,58 8%
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) 155,54 8%

Taryfa od 11.06.2018 do 13.07.2021 roku


Od dnia 11.06.2021 do 13.07.2021 obowiązują stawki określone dla okresu od 11.06.2020 do 10.06.2021.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją GD.RET.070/187/D/2018.BP z dnia 30.05.2018 zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2018 została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malbork, gminy Malbork oraz gminy Stare Pole na okres 3 lat tj. od dnia 11.06.2018 do dnia 10.06.2021.
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2019
Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody 3,49 8%
tranzyt ścieków 1,56 8%

Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2019 do 10.06.2020

Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody 3,65 8%
tranzyt ścieków 1,68 8%
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2020 do 10.06.2021
Usługa zł/m3 Podatek VAT
dostarczanie wody 3,67 8%
tranzyt ścieków 1,70 8%
UWAGA
Do powyższych opłat należy doliczyć cenę za oczyszczanie ścieków według taryfy Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o. (patrz: tabela Taryfa Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o., zamieszczona poniżej) oraz cenę abonamentu (patrz: Ceny abonamentów w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2021).

Ceny abonamentów w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2021
Opłata abonamentowa zł/rok Podatek VAT
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) 40,80 8%
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) 67,92 8%
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) 95,04 8%
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) 162,96 8%
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) 271,68 8%
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) 407,52 8%
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) 1086,72 8%
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) 1630,08 8%
Taryfa Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o.
 
Okres obowiązywania zł/m3 Podatek VAT
06.06.2018 - 05.06.2019 3,99 8%
06.06.2019 - 05.06.2020 4,07 8%
06.06.2020 - 05.06.2021 4,24 8%
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą prawa w zakresie ustalania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - Ustawą z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), dotychczasowa taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie do dnia 10 czerwca 2018.

Płatności za wyżej wymienione usługi można dokonać dokonując wpłaty na rachunek bankowy zamieszczony na fakturze.

Płatność należności należy zrobić do dnia terminu płatności zamieszczonego na fakturze.
Termin płatności uznaje się za zachowany, jeżeli środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorstwa do dnia określonego na fakturze. Za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki ustawowe.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

  • Działem Zbytu - nr tel. 55 246 95 85 lub 55 246 95 86
  • Działem Księgowości - nr tel. 55 246 95 76 lub 55 246 95 78.

Załączniki